Zastosowanie naszych rozwiązań

Szeroka oferta

Ofertę AquaBlue kierujemy do następujących branż: huty szkła, wytwórnie soków, chłodnie warzyw i owoców, przetwórnie owocowo-warzywne, produkcja spożywcza, piekarnie, ciastkarnie, produkcja papiernicza oraz pralnie, w tym pralnie pierza, a także do jednostek zarządzających oczyszczaniem ścieków w miastach, dzielnicach, osiedlach oraz innych obiektach. Pomagamy tam, gdzie obecny system oczyszczania nie spełnia oczekiwań.

Szeroka oferta
Generator pogłębionego utleniania

Radzimy sobie ze ściekami trudnymi

Generator pogłębionego utleniania

Proces pogłębionego utleniania do ścieków trudnych polega na intensyfikacji rozkładu nadtlenku wodoru (H2O2 35% lub 50%) w procesie Fentona (inicjacja chemiczna) lub pochodnych – inicjacja przez napromieniowanie UV w różnych kombinacjach, czasami z udziałem ozonu. Jest to najsilniejszy utleniacz znany w przyrodzie (gwarantuje brak pozostałości negatywnych). H2O2 rozkłada się do tlenu i wody.

Generator umożliwia oczyszczanie ścieków niechętnych rozkładowi biologicznemu i ułatwia utrzymanie ścieków w stanie natlenienia – wtedy nie tworzy się siarkowodór, czyli nie ma odoru. Pogłębione utlenianie znajduje zastosowanie także podczas likwidacji odoru w kanalizacji, na składowiskach, w różnych procesach produkcyjnych i gospodarczych.

Podsumowując, co zapewnia zastosowanie generatora pogłębionego utleniania?

 • degradację zanieczyszczeń organicznych, w tym usunięcie substancji podatnych na zagniwanie (do 90%),
 • wydajne opóźnienie występowania warunków beztlenowych w sieci kanalizacyjnej,
 • wiązanie gazowego siarkowodoru (do ok. 90%),
 • usunięcie odorów,
 • ograniczenie ładunku zanieczyszczeń doprowadzanych do oczyszczalni ścieków,
 • poprawienie parametrów higienicznych ścieków poprzez usunięcie organizmów chorobotwórczych oraz pasożytów,
 • zmniejszenie toksyczności.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją: Zastosowanie pogłębionego utleniania do redukcji zawartości antyutleniaczy w ściekach z przemysłu spożywczego.

Zakłady produkcyjne i przetwórnie

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Nasza firma realizuje oczyszczanie ścieków przemysłowych i podczyszczanie ścieków. W oparciu o wiedzę i bogate doświadczenie podejmujemy fachowe działania umożliwiające oczyszczanie ścieków i wód z niemal każdego procesu przetwórczego i produkcyjnego.

Proponowane przez nas rozwiązania technologiczne i realizacyjne w przemysłowej gospodarce ściekowej obejmują:

 • podczyszczanie ścieków,
 • oczyszczanie ścieków,
 • odzysk wody z procesów produkcyjnych,
 • ograniczanie ilości powstających odpadów, ich przeróbkę i zagospodarowanie,
 • obiegi zamknięte wody w oparciu o odzysk wody poprocesowej.
Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klienta, oferując nowoczesne i zrównoważone rozwiązania łączące walory ekonomiczne oraz ekologiczne.

Dobór optymalnej metody oczyszczania lub podczyszczania dla ścieków trudnych lub nietypowych opracowujemy w oparciu o wcześniejsze badania modelowe.

Jedną z oferowanych przez nas technologii w oczyszczaniu ścieków przemysłowych jest – Multi Bio System – MBS. Polega ona na oczyszczaniu biologicznym w napowietrznych reaktorach wielokomorowych z ruchomym złożem zawieszonym. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej technologii!

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Ośrodki od 50 do 5000 mieszkańców

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Oferujemy rozwiązania w dziedzinie oczyszczania ścieków komunalnych – zarówno indywidualne realizacje oczyszczalni dla miast, dzielnic, osiedli i innych obiektów, jak również rozwiązania modernizacyjne – usprawniające działanie istniejących oczyszczalni. W trosce o dobro człowieka i środowisko naturalne niezbędne jest oczyszczanie ścieków komunalnych do poziomu gwarantującego ich bezpieczne odprowadzenie do wód lub gruntu.

Proponujemy Państwu nowoczesne technologie oczyszczania ścieków komunalnych mające na uwadze również potrzeby i wymagania klienta, racjonalne nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oraz minimalizację uciążliwości obiektu dla otoczenia i obsługi.

W przypadku ścieków komunalnych także znajduje swoje zastosowanie Multi Bio System. Zaletą tej technologii jest brak osadów wtórnych (które są kosztowne i problematyczne – w Polsce zaczyna brakować miejsca na osady, a UE narzuca zaostrzone jak dla nas wymagania dotyczące osadów). System jest prosty w obsłudze i nie wymaga dodatkowych urządzeń.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą koncepcją oczyszczalni ścieków komunalnych dla warunków gminy wiejskiej, z wynikami testów MBS we Włosaniu oraz efektami naszej modernizacji oczyszczalni w Staszowie.

Pozbądź się drobnoustrojów

Dezynfekcja ścieków

W zależności od przeznaczenia dobieramy dla naszych klientów odpowiedni sposób dezynfekcji, który eliminuje ze ścieków niepożądane bakterie i wirusy.

Nasza oferta w tej dziedzinie obejmuje:

 • dezynfekcję promieniami UV (z zastosowaniem lamp UV),
 • dezynfekcję z zastosowaniem zestawu dozującego podchloryn sodu lub dwutlenek chloru (chlorowanie),
 • dezynfekcję za pomocą ozonatorów,
 • dezynfekcję za pomocą specjalnych środków chemicznych, dobieranych dla konkretnych potrzeb.
Dezynfekcja ścieków
Urządzenia do oczyszczania ścieków

Fachowe wykonawstwo

Urządzenia do oczyszczania ścieków

Instalacje AquaBlue tworzą się na podstawie testów na ściekach rzeczywistych. Zaczynamy w naszym laboratorium, a potem robimy instalacje u klienta, które weryfikujemy przez kilka tygodni lub miesięcy w zależności od wymagań. Są to urządzenia o wydajności 1-2m3/dobę montowane w kontenerach.

Oferujemy realizację obiektów oraz dostawę urządzeń do oczyszczania ścieków m.in. takich jak:

 • generator pogłębionego utleniania,
 • filtr taśmowy FT-PP – filtr z płukaniem taśmy ściekami oczyszczonymi Zobacz, jak działa!
 • reaktor chemiczny,
 • reaktor biologiczny,
 • flotator,
 • pompa perystaltyczna.

Stworzymy urządzenie dla Twojej firmy

Pracownia projektowa

Wykonujemy projekty i koncepcje instalacji oczyszczania ścieków, zwłaszcza oczyszczalni ścieków przemysłowych i stacji uzdatniania wody z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami. Jeśli żadne z obecnych urządzeń na rynku nie spełni w 100% oczekiwań klienta, możemy zaprojektować urządzenie prototypowe. Projekty i koncepcje przygotowujemy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Opracowujemy operaty wodnoprawne i reprezentujemy naszych klientów w sprawach wodnoprawnych. Posiadamy bogate doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zapytaj o rozwiązanie dla Twojego obiektu!
Pracownia projektowa