Przemysłowe i komunalne

Oczyszczamy ścieki w Małopolsce

Aqua blue czyli błękitna woda to jedno z określeń nadtlenku wodoru – popularnej wody utlenionej (H2O2). Ten znany od 200 lat związek chemiczny jest podstawą naszej innowacyjnej technologii pozwalającej dbać o jakość środowiska naturalnego oraz poprawiającej komfort życia. Nadtlenek wodoru stał się więc znakiem rozpoznawczym naszej marki – AquaBlue.

Przemysłowe i komunalne

Firma powstała w 2018 roku na bazie jednej z najdłużej działających firm na rynku małopolskim w dziedzinie usług uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – Eko-techniki. AquaBlue tworzą 2 osoby: Stanisław Zawadzki – absolwent Wydziału Inżynierii Wodnej i Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków Politechniki Krakowskiej z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem oraz Magdalena Karnas – doktorantka na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Nasze technologie znajdują zastosowanie w takich miejscach jak:

  • oczyszczalnie ścieków,
  • punkty zlewne,
  • zakłady przemysłowe,
  • kompostownie,
  • szamba i szambowozy,
  • campingi i mariny,
  • wysypiska śmieci,
  • oczyszczalnie przydomowe,
  • firmy zajmujące się przyrodolecznictwem.

Zaufało mam już wiele firm, a wśród nich: referencje-ZChPaprocki, Referencje-MH-EKO-Technika

Nowoczesne metody

Technologia pogłębionego utleniania

AquaBlue zajmuje się m.in. wdrażaniem innowacyjnej technologii generatora pogłębionego utleniania. Nasze usługi chcemy adresować nie tylko do przemysłu, przetwórstwa czy zakładów komunalnych, gdzie nadrzędnym celem jest ochrona środowiska, ale również do podmiotów, dla których wymierną korzyścią jest komfort płynący z redukcji lub wręcz likwidacji uciążliwych zapachów.

Czytaj więcej

Dobieramy technologie i urządzenia

Dobieramy technologie i urządzenia

Projekt i wykonawstwo

Po zapoznaniu się z charakterystyką zakładu produkcyjnego, osiedla czy miejscowości oraz wzięciu pod uwagę wszelkich trudności w skutecznym oczyszczaniu ścieków dostosowujemy i testujemy u klienta zaproponowaną technologię. Do sprawdzonej technologii dobieramy urządzenia dostępne na rynku lub proponujemy wykonawstwo urządzeń prototypowych, gdy nie ma takich na rynku lub są dużo droższe.

Proponowane przez nas rozwiązania technologiczne spójnie łączą efektywność systemu, mając na uwadze proekologiczne wartości, aspekty ekonomiczne, wynikające z oszczędności, jakie niesie racjonalne dysponowanie zasobami wody, oraz prostotę i oszczędność czasu przy obsłudze instalacji.

Zapraszamy do współpracy!