Oczyszczamy ścieki

Działamy skutecznie

Oczyszczamy ścieki

Firma AquaBlue świadczy usługi oczyszczania i podczyszczania ścieków przemysłowych oraz komunalnych, a także uzdatniania wody. W oparciu o wiedzę i bogate doświadczenie podejmujemy fachowe działania umożliwiające oczyszczanie ścieków i wód z niemal każdego procesu przetwórczego i produkcyjnego. Stosujemy technologię biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Dobieramy odpowiednie urządzenia.

Generator pogłębionego utleniania

Usuwa zanieczyszczenia wraz z nieprzyjemnym zapachem.

Wielokomorowy reaktor biologiczny MBS

Pomaga oczyścić wszelkie ścieki, dbając o środowisko.

Filtr taśmowy

Służy do ekonomicznego podczyszczania ścieków.

Flotatory, pompy perystaltyczne itd.

Urządzenia wspomagające procesy oczyszczania ścieków.

Jakość oczyszczania

Naszym celem jest zapewnienie wymaganej przepisami wysokiej jakości ścieków oczyszczonych.

Racjonalizacja kosztów

Dbamy, by nasi klienci mieli racjonalne wydatki inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne.

Minimalizacja uciążliwości

Staramy się zlikwidować lub znacznie zminimalizować uciążliwości obiektu dla otoczenia i obsługi.

Posiadamy techniczne wykształcenie.

Wykonujemy projekty oczyszczalni ścieków.

Oczyszczamy ścieki przemysłowe i komunalne.

Przeprowadzamy dezynfekcje ścieków.

W trosce o finanse i środowisko<

W trosce o finanse i środowisko

Dla produkcji

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując nowoczesne i zrównoważone rozwiązania usuwania zanieczyszczeń łączące walory ekonomiczne oraz ekologiczne. Dobór optymalnej metody oczyszczania lub podczyszczania ścieków trudnych lub nietypowych opracowujemy w oparciu o wcześniejsze badania modelowe. Wykonujemy instalacje dla następujących branż:

  • huty szkła,
  • produkcja spożywcza,
  • wytwórnie soków,
  • piekarnie, ciastkarnie,
  • chłodnie warzyw i owoców,
  • produkcja papiernicza,
  • przetwórnie owocowo-warzywne,
  • pralnie, w tym pralnie pierza.

Innowacyjny sposób na ścieki

Pogłębione utlenianie

Jak to działa

Generator inicjuje proces wytwarzania rodników *OH i tlenu singlowego z nadtlenku wodoru m.in. przez naświetlanie promieniowaniem UV.

Zastosowanie generatora

Dzięki temu urządzeniu mają miejsce: eliminacja odoru, usuwanie BZT/ChZT, utlenianie substancji organicznych i związków toksycznych oraz dezynfekcja.

Wzmocnienie efektywności

Generator pogłębionego utleniania poprawia wyniki takich procesów jak: flokulacja/koagulacja, flotacja (powietrze), oczyszczanie biologiczne oraz filtracja.

Dowiedz się więcej

Nietypowe rozwiązania

Z doświadczenia wiemy, że znajdziemy sposób na Twój problem